Kvalitet-nemt-fundament

Kvalitet

Der er en lang række kvalitets- og sikkerhedsmæssige fordele ved at anvende skruefundamenter og samarbejde med Nemt Fundament:

  • Nemt Fundament bestræber sig på at installere fundamenterne senest syv dage efter aftale indgås
  • Nemt Fundament anvender den danske fordimensioneringstabel for KRINNERs skruefundamenter
  • Nemt Fundament bruger KRINNERs skruefundamenter og maskiner. Det sikrer, at miljø-, sikkerheds-, stål- og kvalitetskrav til særligt svejsninger, uddannelse af personale, rustbeskyttelse og materialebehandling er overholdt
  • Det følger af CE-mærkningen DIN EN ISO 9010-1/-2 og DIN EN ISO 1461, at de mindste KRINNER skruefundamenter (fx U-fundamenterne) har en teoretisk holdbarhed på minimum 30 år og op til over 100 år i god, tør jord. KRINNERs store skruefundamenter holder endnu bedre, fordi de binder mere zink
  • KRINNERs skruefundamenter kan yderligere korrosionsbeskyttes til meget lange holdbarhedsperspektiver
  • Nær Vesterhavet eller i forurenet luft, jord og vand bør yderligere korrosionsbeskyttelse evt. tilvælges
  • Nemt Fundament tilbyder for en sikkerheds skyld alle kunder LER-opslag (Lednings-Ejer-Registret/graveforespørgsler) og historiske kort over byggegrunden på KMS (Geodatastyrelsen – tidligere Kort og Matrikelstyrelsen). Giver vores undersøgelser anledning til usikkerhed om jordbunden, gør vi dig opmærksom herpå og tilbyder at kontakte en geotekniker med henblik på geotekniske undersøgelser og korrekte beregninger
  • Nemt Fundament bruger dansk uddannet og organiseret arbejdskraft
  • Nemt Fundament benytter kvalitetsmaterialer til eventuelt videre byggeri, med mindre kunden ønsker andet. Vi benytter ubehandlet træ, der er FSC-mærket og trykimprægneret træ, der er NTR- og AB- mærket